Search
 
 
[ + ]

1207 ads for House & Villa Rooms for Rent in Rashidiya

Browse results in: Dubai > Property for Rent > Rooms for rent (flatmates) > Villa/House for Rent
 • 27th July 2014


Located : UAE ‪>‪ Dubai ‪>‪ Rashidiya
   
 • 27th July 2014


Located : UAE ‪>‪ Dubai ‪>‪ Rashidiya
   
 • 27th July 2014


Located : UAE ‪>‪ Dubai ‪>‪ Rashidiya
   
 • 27th July 2014


Located : UAE ‪>‪ Dubai ‪>‪ Rashidiya
   

bedspace

AED 750 /mo
 • 27th July 2014


Located : UAE ‪>‪ Dubai ‪>‪ Rashidiya
   
 • 27th July 2014


Located : UAE ‪>‪ Dubai ‪>‪ Rashidiya
   
 • 27th July 2014


Located : UAE ‪>‪ Dubai ‪>‪ Rashidiya
   
 • 27th July 2014


Located : UAE ‪>‪ Dubai ‪>‪ Rashidiya
   
 • 27th July 2014


Located : UAE ‪>‪ Dubai ‪>‪ Rashidiya
   

Family Rooms Available

AED 2,200 /mo
 • 27th July 2014


Located : UAE ‪>‪ Dubai ‪>‪ Rashidiya
   
 • 27th July 2014


Located : UAE ‪>‪ Dubai ‪>‪ Rashidiya
   
 • 27th July 2014


Located : UAE ‪>‪ Dubai ‪>‪ Rashidiya
   
 • 27th July 2014


Located : UAE ‪>‪ Dubai ‪>‪ Rashidiya
   
5 images
 • 27th July 2014


Located : UAE ‪>‪ Dubai ‪>‪ Rashidiya
   
 • 27th July 2014


Located : UAE ‪>‪ Dubai ‪>‪ Rashidiya
   
 • 27th July 2014


Located : UAE ‪>‪ Dubai ‪>‪ Rashidiya
   
 • 27th July 2014


Located : UAE ‪>‪ Dubai ‪>‪ Rashidiya
   
 • 27th July 2014


Located : UAE ‪>‪ Dubai ‪>‪ Rashidiya
   
 • 27th July 2014


Located : UAE ‪>‪ Dubai ‪>‪ Rashidiya
   
 • 27th July 2014


Located : UAE ‪>‪ Dubai ‪>‪ Rashidiya
   
 • 27th July 2014


Located : UAE ‪>‪ Dubai ‪>‪ Rashidiya
   
 • 27th July 2014


Located : UAE ‪>‪ Dubai ‪>‪ Rashidiya
   
1 image
 • 27th July 2014


Located : UAE ‪>‪ Dubai ‪>‪ Rashidiya
   
2 images
 • 27th July 2014


Located : UAE ‪>‪ Dubai ‪>‪ Rashidiya